Wie contacteren

Welke zijn de alarmsignalen voor moeder en kind
Voor de baby: raadpleeg een arts in volgende gevallen

* Als uw baby koorts heeft: meer dan 38°C of minder dan 36°C

* Bij een zeer hese, zwakke schrei of kreunen en/of moeizaam of luidruchtig ademen

* Als hij/zij niet meer lacht of eet (minder dan l/3 van de normale vocht- inname), veel minder actief is dan anders

* Als hij/ zij veel minder plast dan gewoonlijk

* Als hij/ zij over het ganse lichaam bleek ziet of zeer bleek tijdens de slaap. Als hij/ zij tijdens de slaap blauw ziet of de kleren nat zijn van het zweet.

* Bij bloederige diarree of veel diaree met eventueel braken.

* Bij veel hoesten en voortdurend last van een verstopte neus

* Bij veelvuldig hoesten tijdens de flesvoeding. Ook als de baby zich gemakkelijk verslikt of moeilijk ademhaalt.

* Bij gemakkelijk braken na de voeding of lang na de maaltijd.

Wanneer moet u dringend 112 opbellen?

Als uw baby:

* stopt met ademen of blauw wordt

* geen reactie heeft op prikkels

* niet wakker gemaakt kan worden

* stuipen doet

Lichamelijke alarmsignalen voor de moeder:

Contacteer een arts bij:

* pijn en/ of rode vlek thv de kuit

* koorts, meer dan 38°C

* hevige vaginale bloeding of sterk ruikend bloedverlies

* rode en/of pijnlijke vlek op de borst

Psychische alarmsignalen voor de moeder:

* Voortdurend somber zijn, het niet meer zien zitten

Dmv een korte psychologische test kunt u uw gemoedstoestand in schatten. U kan deze vinden op onze website bij psychologisch welzijn of in de ontslagbrochure die u meekreeg vanuit de materniteit.

Vragen/ bezorgdheden:

Uw vragen en bezorgheden kunt u aan uw thuisvroedvrouw en/ of kraamhulp stellen. Zij zullen u verder helpen en waar nodig doorverwijzen.

Expertisecentra

Expertisecentra zijn partner-organisaties van Kind & Gezin en de “Huizen van het kind"

U kan er terecht voor:

* Informatie en advies bij zwangerschap, geboorte en kraamtijd.

* Persoonlijke begeleiding en ondersteuning door een lactatiekundige

* Infomomenten voor jonge ouders over zwangerschap, geboorte en kraamtijd

* Terbeschikkingstelling van materialen en hulpmiddelen voor de zorg voor moeder en baby.

Kind en Gezin

Tijdens de eerste 3 belangrijke levensjaren van uw kind wil Kind en Gezin u graag bijstaan met professionele hulp, informatie en advies over ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, voeding, veiligheid…

Contactgegevens: www.kindengezin.be voor de adressen van de consultatiebureaus.

Kind en Gezin-Lijn: t: 078 150 100

regiohuis.brugge@kindengezin.be

 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met de materniteit waar u bevallen bent.